Modellportföljsförvaltning - Eligo Exclusive

Vår modellportföljförvaltning Eligo Exclusive, passar dig som helt vill överlåta placeringsbesluten till en professionell part, Eligo. Inom de färdiga portföljstrategierna arbetar Eligo med att skapa så effektiva portföljer som möjligt ur risk- och avkastningssynpunkt. Val av underliggande innehav kan ske i både aktiva och indexnära fonder/instrument och omfattar investeringar i såväl egna som i externa fonder samt fondliknande instrument. För tillfället finns fyra valbara modellportföljstrategier inom Eligo Exclusive med varierande risk- och avkastningsmål, vilka på Garantum & Nordnet går att kombinera med varandra i 25% intervall (tex 25% Kassa, 50% Bas och 25% Krydda), medans man på Fondmarknaden.se öppnar 1-4 olika depåer för att uppnå önskad fördelning, vilket gör att vi på så sätt kan erbjuda dig cirka 30 olika kombinationer, från 2 till 6 på den sju gradiga s.k. riskskalan, allt för att passa just dina behov och önskemål:

 

1520.Kassa.355x55.png

Kassa är en portfölj som i normalfallet i huvudsak investerar i ränteplaceringar- och aktiva hedgefonder. Målsättningen med förvaltningen är att över tid leverera positiv avkastning till relativt låg risk. Denna portfölj passar dig som vill ha möjlighet att få något högre avkastning änräntan än på bankkonton. Portföljen lämpar sig för korta placeringshorisonter upp till 2 år. Placeringen har låg risk.

 

1521.BasBild.355x55.png

Bas är en portfölj som i huvudsak investerar i multi-asset-, aktie-, ränte- och hedgefonder. Detta är en portfölj som vi rekommenderar som grund till ett långsiktigt sparande. Denna portfölj lämpar sig till alla som har en placeringshorisont som är 3 år och längre. Placeringen har medel risk.

 

2017.Sverige.347x55.png

Sverige är en diskretionär förvaltningportfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar i andra tillgångsklasser. Målsättningen med förvaltningen är att leverera en avkastning i linje med den svenska aktiemarknaden men till en mer kontrollerad risk och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en del i ett långsiktigt sparande. Denna portfölj passar dig som vill ha en svensk aktieexponering. Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk.

 

1522.Krydda.355x55.png

Krydda en portfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar i andra tillgångsklasser. Denna portfölj passar dig som vill krydda din kassa- eller basplacering. Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk.

 

Kontakta oss för mer information kring vår modellportföljsförvaltning Eligo Exclusive.

2118.riskbild.png

1512.Portfoljforvaltning.358x.jpg

Modellporföljsförvaltning finns för närvarande hos:

3363.image.994x.png

 

3358.Garantum_logga.158x32.png

3357.Nordnet_logga.141x61.jpg

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00