Eligo Strategifond Offensiv

Eligo Strategifond Offensiv är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i globala och svenska aktier. Fonden kan också vara investerad i andra fonder. 
Den neutrala vikten är 100% aktieexponering men denna exponering kan variera mellan 80-100% beroende på förvaltningsteamets syn på marknaderna. Inom aktiedelen är den neutrala fördelningen 75% globala aktier och 25% svenska aktier men även denna kan variera baserat på förvaltningsteamets syn på framtiden. 

Förvaltningsmässigt är den taktiska allokeringen (avstegen från den neutrala synen) ett löpande teambeslut baserat på förvaltarnas investeringsmodeller. Givet den taktiska allokeringen allokeras sedan respektive områdes tillgångar baserat på bolagets olika modeller för aktieval. I fonden utnyttjas således det arbete och den kompetens som är uppbyggd hos Eligo vad gäller taktisk allokering och aktieval och detta kombineras i fonden med ett portföljkonstruktionsarbete och en riskhantering av portföljen.

Sammantaget skapar detta en aktiv blandfond där vi fokuserar på direktinvesteringar samt applicerar vår marknadssyn genom allokeringsdelarna i portföljen.

Eligo Strategifond Offensiv finns tillgänglig på följande försäkringsplattformar: Skandia, Länsförsäkringar, SEB och SPP. Fonden finns dessutom att handla på Strukturinvest (MFEX-plattform) och Garantum (Nasdaq OMX-plattform). 

 

Utveckling och information
Utveckling 2019 (t.o.m. 30 juni): 
  • Andelsklass A: + 19,27%
  • Andelsklass I:  + 19,24%

 

Fondfaktablad och Rapporter

Månadsrapport

Faktablad - KIID, Andelsklass A (En)

Faktablad - KIID, Andelsklass A (Sv)

Faktablad - KIID, Andelsklass I (En)

Faktablad - KIID, Andelsklass I (Sv)

Prospekt

 

Ytterligare information om fonden
https://www.morningstar.se

Fondkollen.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00