Fondförvaltning

 

Eligo Strategifond Offensiv

Vi förvaltar sedan 1 mars 2019 den globala fonden Eligo Strategifond Offensiv. Eligo Strategifond Offensiv passar den som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på de globala aktiemarknaderna och som är medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig från sitt jämförelseindex. För mer info klicka här.

1513.EAA.358x.jpg

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00