Fondförvaltning

Vi förvaltar sedan 23 mars 2015 den svenska aktiefonden Viking Fonder Sverige. Viking Fonder Sverige passar den som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på den svenska aktiemarknaden och som är medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.

1513.EAA.358x.jpg

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00