Månadsrapporter Eligo Exclusive modellportföljer i NORDNET (Klicka på respektive blå rad så öppnas dokumentet)

Månadsrapport Kassa

Månadsrapport Bas

Månadsrapport Sverige

Månadsrapport Krydda

Månadsrapporter Eligo Exclusive modellportföljer i GARANTUM (Klicka på respektive blå rad så öppnas dokumentet)

Månadsrapport Kassa

Månadsrapport Bas

Månadsrapport Sverige

Månadsrapport Krydda

 

Blanketter för Eligo Exclusive 

Diskretionärt avtal 4 sidor                            Vid direkt kunder eller av kunder som inkommer via marknadsförare      

Diskretionärt avtal 1 sida                              Vid kunder som inkommer via annat värdepappersbolag (Anknutna Ombud)

Bilaga 1 Allmänna Villkor                              Gäller samtliga kundavtal

Bilaga 2 Placeringsinstruktion                     Gäller samtliga kundavtal  

Bilaga 3 Kostnader & Avgifter                     Gäller samtliga kundavtal

Bilaga 4 Förköpsinformation                       Gäller samtliga kundavtal

Regelbundna Uttag                                       Används i det fall kund önskar regelbundna uttag från sin depå

 

Blanketter för Eligo Diskretionära förvaltningsuppdrag

Kontakta oss för mer information

1515.RapporterBlanketter.322x.jpg

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00