Våra tjänster

Vi på Eligo vill göra skillnad! Vår ambition är att på bästa sätt erbjuda förvaltning och rådgivning anpassat till det behov du som kund har. Vi sätter oss alltid i samma stol som kunden för att på så sätt möjliggöra en optimal och oberoende lösning. Eligo grundades utifrån ett specifikt förvaltningsbehov och detta genomsyrar också allt vi gör, vi vill helt enkelt lösa dina behov gällande finansiella placeringar på bästa möjliga sätt.

Gällande våra förvaltningstjänster arbetar vi med diskretionär skräddarsydd förvaltning, diskretionär modellportföljsförvaltning samt fondförvaltning i formen av en absolutinriktad låg-risk fond, Eligo Asset Allocation. Utöver detta arbetar vi även med oberoende konsultation kring portföljkontruktion och optimering, riskanalys samt  fondutvärderingar.

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00