Styrelse

Lennart Andersson
- Ordförande

Lennart har arbetat inom försäkring- och finansmarknaden sedan 1971, i början med anställningar i  Trafik- Bore och Trygg- Hansa. Lennart grundade 1985, och var ägare av, GA Försäkringar och CGU Life AB. Lennart har också varit ordförande i Nordisk Fondservice AB,  Capinordic Asset Management AB och Hjerta AB.

Har för närvarande totalt fyra styrelseuppdrag

 

Anders Conradzon
- Ledamot och VD

Anders har arbetat inom försäkring- och finansmarknaden sedan 1987 - både som försäkringsförmedlare, styrelseledamot och tidigare VD inom Försäkringsförmedlarbolag och värdepappersbolag. Anders var en av grundarna till Svensk Fond & Försäkring AB, Nordisk Fondservice AB och Hjerta AB. Dessutom var Anders med och lade grunden för nuvarande WebCap i Sverige AB. 

Har för närvarande totalt fyra styrelseuppdrag

 

Thomas Almqvist
- Ledamot 

Jurist, född 1958, har varit verksam inom försäkringsbranschen och den finansiella sektorn under hela karriären med anställningar hos såväl Skandia som Folksam. Under ca 20 år har Thomas arbetat med utländska aktörer ( t.ex. Aviva) där huvudsaklig sysselsättning bestod av att i Sverige ansvara för verksamheten, samt att bistå med affärsupplägg och rådgivning inom främst skatterätt och försäkringsrätt. Thomas är idag egen företagare. 

Har för närvarande totalt åtta styrelseuppdrag

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00