Medarbetare

Anders Conradzon

- VD

Anders har arbetat inom försäkrings- och finansmarknaden sedan 1987, både som försäkringsförmedlare, styrelseledamot och tidigare VD inom Försäkringsförmedlarbolag och värdepappersbolag. Tillsammans med Thomas Fjällström grundade Anders Svensk Fond & Försäkring AB, Nordisk Fondservice AB och Hjerta AB och har dessutom varit med och lagt grunden för nuvarande WebCap i Sverige AB. 

 

Markus Linnes

- vVD & Portföljförvaltare

Markus har jobbat med kapitalförvaltning sedan 2003. Markus började sin karriär inom kvantitativ fondanalys och har sedan 2006 även arbetat med utveckling av analysmodeller rörande strategisk och taktisk tillgångsallokering. Sedan 2009 arbetar Markus även som portföljförvaltare. Markus har en magister i nationalekonomi och kandidatexamen inom Development studies från Umeå universitet.

 

Paul Kushsh

- Portföljförvaltningsassistent/Administration

Paul arbetar med databas- och modellutveckling och assisterar i modellportföljförvaltningen samt administration. Paul har en magister inom nationalekonomi och kandidatexamen inom företagsekonomi. 

 

Patrik Lövgren

- Administration- och Bokföring

 

Camilla Stark

- Administration

 

Extern rådgivare

Rickard Olsson, Fil. dr.

Är verksam vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Rickards forskningsområden ligger inom främst portföljoptimering och portföljanalys. Rickard medverkar också i ett större forskningsprojekt som berör hållbara investeringar samt även inom området för företagsvärdering. Rickard har vidare agerat som rådgivare vid internationella företagsöverlåtelser, utvecklat finansiell programvara till fondförvaltare samt medverkat i företagsledarutbildningar.

1057.Vardenforgenerationer.358x.jpg

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00