Eligo Asset Management AB

Bolagets Extern revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer. Bolagets Externrevisor är:

Micael Engström

Ernst & Young AB

Kanalgatan 59, Box 236, Skellefteå 931 22, Sweden

Office: +46 910 58 58 18 |  Cell: +46 70 641 29 10 | micael.engstrom@se.ey.com

Website: http://www.ey.com

Assistant: Margaretha Edström | Phone: +46 910 58 58 00 | margaretha.edstrom@se.ey.com

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00