Styrelseinformation

Styrelsens bedömning är:

* bolagets arrangemang för riskhantering tillfredställande och ändamålsenliga med hänsyn till bolagets riskprofil och strategi.

* är den interna kapital- och likviditetsutvärdering som bolaget gjort för att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för aktuell och framtida verksamhet tillräcklig.

* finns inget som hindrar en snabb överföring av medel ur kapitalbasen mellan moderbolaget och bolaget eller återbetalning av eventuella skulder mellan moderbolaget och bolaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00