Kundklagomål

Bolaget har gett DLA Pipers Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson.

Riktlinjer för klagomålshantering kan erhållas av bolaget på begäran. Mer information kring klagomålshantering hittar du här.

 

1057.Vardenforgenerationer.358x.jpg

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00