Regler för bästa utförande och fördelning av order avseende diskretionär portföljförvaltning och mottagande och vidarebefordran av order kan på begäran erhållas av bolaget. 

 

 

 

 

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00