Välkommen till Eligo Asset Management

Eligo Asset Management är en privatägd förvaltnings-boutique som grundades 2008 utifrån ett behov av en trygg, kapitalbevarande och kostnadseffektiv kapitalförvaltning. Vår övergripande målsättning att leverera finansiella lösningar med god positiv riskjusterad avkastning och hög transparens.

Vi erbjuder kapitalförvaltning genom fond, våra modellportföljer inom Eligo Exclusive och diskretionär förvaltning utifrån en regelstyrd och systematisk förvaltningsmodell till privatpersoner, företag och institutioner.

 

 

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00