Kundklagomål

Klagomålsansvarig hos Eligo Asset Management AB är:

Alf-Peter Svensson DLA Piper Advokatbyrå

Telefon 08-614 49 00

E-mail: alf-peter.svensson@dlapiper.com

 

Klagomål ska skickas skriftligen till nedanstående adress:

Eligo Asset Management AB

Att. Klagomålsansvarig

Storgatan 38

903 26 Umeå

 

Klagomål

Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen.

Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Kan uppdragstagararen inte besvara ärendet inom 14 dagar från den dag klagomålet togs emot ska kunden bli skriftligt informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till.

 

Så går du vidare

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, en opartisk instans, som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon 0200 - 22 58 00, 
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
Telefontid är vardagar 9 - 12

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden eller få frågan prövad i allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

www.arn.se

1057.Vardenforgenerationer.358x.jpg

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00